308
A mediátori iroda üzleti ügyekben és jogi eljárásokban vállal képviseletet, közvetítést, tanácsadást és konzultációt. Az iroda képviselői a következő területen tudnak szakmai segítséget nyújtani a Cégcsoport tagjai számára: polgárjogi mediáció (bármely polgári ügyben, polgári peres eljárást megelőzően, pl. családjog, kötelmi jog, stb.), büntetőjogi mediáció, gazdasági jogi mediáció (társaságok közötti jogvitában, teljesítés elmaradása során, csődfelszámolás közeli helyzetekben, felszámolás alatt, stb.). A szolgáltatás részét képezi a tartozások kezelése és rendezése, peres ügyek előmozdítása és megoldása tárgyalás útján, adóhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos konzultáció.
Keresse kapcsolattartónkat